·این بنادارای پلانی uشکل میباشدکه ورودی ان در ضلع شرقی قرار داشته و در سه ضلع دیگر ساختمان های حول یک حیاط مرکزی شکل قرار گرفته اندحیاط ساختمان به مانند گودال باغچه های در تراز پاین تر از سطح کو چه قرار گرفته و دسترسی به ان از طریق 13پله در ورودی مسیر می شود و در مقابل پله ها و در میان حیاط حو ض مستطیلی شکل قرار قرار گر فتهاست در سه سمت حیاط ساختمانهای با نمای اجری و پنجره های چوبی قرار گرفته اند که در بخش پاینی برخی از پنجره ها حفاظ های فلزی با طرح های منحنی نصب شده است که ظاهرا از قدمت چندانی برخوردار نیست در بالای پنجره ها 3ضلع ساختمان و نواری از تزینات اجری مو جود است ساختمان مقابل ورودی ساختمان در یک طبقه بنا شده است که دسترسی به ان از طریقپله های که در دو سوی ساختمان قرار گر فته میسر می شود همچنین این پله به دسترسی به زیر زمین این قسمت که در حال حاضر به بخشس سرایداری تعلق دارد ممکن می سازد پشت باتم ساختمان های غربی در حکم یک ایوانی است که دسترسی به ان از طریق درب های از طریق درب های در طبقه دوم ساختمان های غربی و شرقی امکان پذیر می باشد ساختمان غربی بنا 2طبقه  است که د ارای زیر زمین می باشد دسترسی به از طریق راه پله سر پوشیده در بخش شرقی ان میسرمی شود ودفتر مدیریت تالار اینه و خانه اسباب بازی در این قسمت قرار گر فته اند تالر اینه در بخشمرکزی این ساختمان قرار گرفته که ارتفاع ان در 2طبقه موجب شده تا طبقه 2به 2بخش مجزا تقسیم شده است ساختمان شرقی همانند بخش شمالی در 2طبقه بنا شده و دسترسی های مشابه دارد

                    ·ورودی اصلی بنا در ضلع شمالی مجموعه و در کوچه باریک و در مقابل و جوار ساختمانهای با نمای سیمانی قرار گرفته است این ورودی در سطحی بالاتر از مجمو عه قرار گرفته فرم شاخص این ورودی یاداور معماری قاجاریه و در وازه های قدیمی تهراتن می باشد بالا بودن سطح ورودی موجب شده است تا بسترسی به حیاط  ساختمان از طریق عبور از پله های در در مقابل ورودی میسر میشود به نظر می رسد ورودی بنا در گذشته به شکل دیگری بوده است زیرا فرم ورود ی و پنجره تعبیه شده در اطراف ان دید به داخل محوطه را فراهم می سازد و این مجموعه و با این موضوع  هویت و روحیه بناهای با طرح حیاط  مرکزی منافات دارد

                    ·ساختمان غربی

بخش اصلی بنا در سمت غرب حیاط مرکزی واقع شده است که تالار اینه در ان واقع شده است این ساختمان شامل 2طبقه به همراه 1 طبقه در زیر زمین میباشد

 

ساختمان شرقیاین ساختمان در شرق حیاط مرکزی قرار گرفته تقریبا دارایطرح و طبقات دسترسی مشابه با ساختمان غربی است 

ابنما

در میان حیاط مرکزی بنا ابنمای مستطیلی قرار گرفته که در گذشته رطوبت بنای ساختمان  را تامین می کرده و موجب خنک شدن هوامحوطه می شده است

بادگیر

 

باد گیر های این ساختمان در بالای تالار اینه واقع در ساختمان غربی قرار گرفته است اتاق های باد گیر در دو سمت تالار اینه ققرار گرفته شده است

 

تزینات

تزینات  بنا در قسمت های خارجی بنا شامل اجر ساده با چیدمان طرح دار است در این چیدمان با به وجود اوردن پس و پیش در سطوح بنا امکان بیشتری برای بازی در سایه و نیم سایه فراهم شده  تز ینات در بالای پنجرها و ورودی بناها به چشم ئمی خورد تنها تزینات با ارزش و با سابقه تاریخی موجود در تالار اینه دواقع در سالن مرکزی ساختمان غربی می توان یافت اینه کاری های زیبا به شکل قطار بندی و قرنس به همراه نقاشی های گیاهی و غربی بروی اینه و گچ همچنین پوشش سقف بلند  به صورت قاب بندی های چوبی نقاشی شده  ودر چوبی منقش به طرح های گیاهی که نشانگر ذوق و سلیقه افراد و معمار زمان خود بوده است تزینات بن شامل اینه کاری اجر کاری مقرنس کاری نقاشی رو ی گچ قاب بندی چوبی در سقف نقاشی روی چوب می باشد پنجرهای ارسی که در سمت غرب حیاط مرکزی قرار دارد دارای ارزش هنری بوده و فاقد اصالت می باسد

 این بنا در میان مردم منسوب به عمه ناصر الدین شاه می باشد.

هر گونه کپی برداری  ممنوع میبشد

ادرس=خ.امیر کبیر .ناظم الطبای جنوبی.کوچه حشمتی.کوچه کمالی

 

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 13:11 توسط علی محمد بیگی| |